CONVOCATORIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DELS TROTADORS D'ALGAIDA

Benvolguts/des:

L’equip directiu es posa en contacte amb vosté per convocar-lo/la a la propera Assemblea general ORDINÀRIA de l’associació TROTADORS D’ALGAIDA, que tindrà lloc el proper dia 11 DE DESEMBRE  a les 21hores, al CASAL PERE CAPELLÀ, carrer  CAVALLERS, n.21  amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2.- Estudi i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici.

3.- Informació de les activitats actuals de l’associació i estat de la situació actual.

4.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingressos i despeses pel pròxim exercici.

5.- Comunicació de nous socis.

6.- Precs i preguntes.

 

 

Al finalitzar la mateixa, celebrarem una Assemblea General EXTRAORDINÀRIA de l’Associació TROTADORS D’ALGAIDA amb el següent ordre del dia:

 

 

1.- Presentació de les candidatures per renovació de Junta Directiva

2.- Votació de candidatures

3.- Ratificació de la nova Junta Directiva.

 

Donat la importància dels temes a tractar, preguem la seva assistència personal a aquesta Junta.

 

El president:

D. PERE FERRAGUT JAUME, a  1 de DESEMBRE de 2015

 

 DOCUMENT CONVOCATORIA OFICAL